OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

TERAE BUSINESS s.r.o.
Rybná 716/24
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO
110 00 PRAHA 1
IČO: 04925441

04925441

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na serveru www.androidlevne.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Zboží označené dostupností "skladem v eshopu" je odesláno do 24 hodin od přijetí platby prodávajicím.
Zboží označené dostupností "skladem ve velkoskladu" je expedováno do 10-20 prac. dní od přijetí platby prodávajicím.

Expedice zboží může ve vyjimečných případech až 30 prac. dní (svátky, omezená dostupnost zboží)


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Cena zboží je konečná a jsou v ni zahrnuty veškeré poplatky spojené s doručením a nákupem zboží.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od vytvoření objednávky, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem na email info@androidlevne.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží je doručováno Českou poštou, nebo kurýrní službou

Poštovné, je ve výsí závislé na zvoleném druhu dopravy.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do 5 prac. dní od expedice. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí objednávky zákazníkem. Záruční lhůta je 24 měsíců.

Fakturu obdržíte společně s potvrzením o zaplcení zboží v el. podobě.

V případě, že máte zájem o tištěnou verzi faktury, informujte nás před expedicí zásilky.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupujcí má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Kupujicí má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy kupujicí nebo jim určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupujicí  o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajicího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na   dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

6) Cena a způsoby úhrady
Veškeré ceny uvedené u zboží jsou konečné.
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před dokončením objednávky.
Doprava zdarma se týká pouze objednávek s celkovou cenou vyšší než 3000,- s dph
Platba na bankovní účet
- při výběru této možnosti obdržíte email se všemi údaji k platbě.
Platba na Skrill účet- při výběru tohoto druhu platby provádíte platbu ihned po zakoupení zboží
Platba při převzetí - platba při převzetí (dobírkou) je možná pouze u objednávek zboží s dotuspností na skladu eshopu a to na základě přechozí domluvy.

7) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

8) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit
  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  4. Ke zboží přiložte fakturu a vyplněný reklamační protokol dostupný na požáání emailem.
  5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

9) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je na základě zákona č. 634/1992 Česká obchodní inspekce.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš androidlevne.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 8.4.2017 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

KONTAKTY

TERAE BUSSINESS s.r.o.

Adresa: Kolínská 1742/6

PSČ: 13000 Praha 3

Email: info@androidlevne.cz

ZmUxMjY5Z